"Feketenyár" erdészeti szakirányítás

Fakitermelés

Amennyiben erdejében fakitermelést kíván végezni, először be kell jelentkeznie erdőgazdálkodónak. Ezután ki kell kérnie az erdészeti hatóságtól az erdőtervet, amely tartalmazza az adott erdőrészletben a fakitermelési lehetőségeket.

A fakitermelés megkezdése előtt tervbejelentést kell benyújtania a területileg illetékes erdészeti hatósághoz, majd a bejelentés hatósághoz való beérkezését követő, jogszabályban előírt határidő letelte után kezdhető meg a tevékenység. Az elvégzett munkáknak mindig összhangban kell lenniük az erdőtervben foglaltakkal.

Fásításnak minősülő faállomány kitermelése a fentieknél egyszerűbb engedélyeztetést követően lebonyolítható. Igény esetén az engedélyeztetésen túl vállalom a munkára vállakozó szerződtetését illetve a szállítás megszervezését, valamint az erdőfelújítási munkálatok lebonyolítását is.

©Minden jog fenntartva!

Valid HTML 4.01 Transitional